تبلیغات
هنرگمشده هنرگمشده
امروز فقط 2 تا قاتل

قابل توجه اینه كه همه مرد اند!!

گیل درایس:

او كه از نجیب زادگان فرانسوی بود از جمله اولین افرادی است كه به قتلهای زنجیره ای دست زد و گویا در آن زمان به شكنجه تجاوز و قتل دهها كودك كه بیشترشان پسر بودند متهم شد.
او و همدستانش پس از قتل كودكان سرهای آنها را بریده و در كنار هم میچیدند ودر مورد زیبایی آنها قضاوت میكردند!
تعداد قربانیان رایس معلوم نیست چرا كه بیشتر اجساد دفن یا سوزانده میشد.اما حدودا بین80 تا 200 نفر تخمین میشود. همه ی قتل ها  در یك اتاق خاص صورت میگرفت.رایس عادت داشت باخون قربانیان خود حمام كند!!!!!!!!!!!!


آلبرت فیش

آلبرت فیش ملقب به مر خاكستری_گرگ ویستریا و خون آشام بروكلینمتهم به آزار بیش از 100 كودك و قتل 5 نفر است به سه فقره قتل كه خودكشی به نظر میرسید اعتراف كرد واظهار داشت كه 2 را هم به ضرب چاقو ازپای در آورده است.او پس از محاكمه اعدام شد!!


نوشته شده در تاریخ جمعه 8 آبان 1388 توسط kamran htm | نظرات ()
Blog Skin