تبلیغات
هنرگمشده هنرگمشده
در گذر جاده زندگی آموختم:

که  :  میتوان در یک لحظه تصمیم گرفت و یک عمر رنج کشید...

میتوان به رفتن ادامه داد خیلی بعد از انکه تصور می کنی دیگر نمیتوانی!...

میتوان افکار را کنترل کرد و انها تو را کنترل کنند...

بلوغ به تجربییات تو و درسهایی که از انها گرفتی مربوط است نه به سالهای زندگیت!...

قهرمان کسی است .کاری که لازم است انجام شود. بی توجه به عواقب ان انجام دهد...

گاهی حق داری عصبانی باشی.اما حق نداری ظالم باشی...

مجبور نیستی دوستت را عوض کنی . اگر بدانی دوستت عوض خواهد شد!...

زندگیت میتواند در یک لحظه توسط مردمی که تو حتی نمیشناسی تغییر کند...

حتی زمانی که تصور میکنی چیزی برای بخشیدن نداری میتوانی به کسی که کمک میطلبد ببخشی...

اگر کسی انگونه که تو میخواهی تو را دوست ندارد به این معنی نیست که در عشق او نقصی هست...

با دوست میتوان در سکوت و بدون هیچ کار مشخصی بهترین اوقات را داشت...

کسانی که بیشتر دوست داری زودتر از دست میدهی...

هنگامی که چیزی را از دست میدهی سعی میکنی ان درس را به یاد داشته باشی ...


نوشته شده در تاریخ جمعه 10 مهر 1388 توسط kamran htm | نظرات ()
Blog Skin